Rzeka Słoja

Rzeka Słoja

Rzeka Słoja jest pierwszym, większym prawobrzeżnym dopływem Supraśli. Rzeka bierze swój początek w okolicach miejscowości Sukowicze nieopodal Szudziałowa. Całkowita długość rzeki wynosi 32,4 km.

Spływ kajakowy rzeką Słoją

Spływ kajakowy możliwy jest na odcinku o długości 18,5 km. Miejscem rozpoczęcia spływu jest miejscowość Talkowszczyzna, końcem zaś okolice Kolonii Kondycja, gdzie Słoja wpada do rzeki Supraśli. Słoja zachowała w dużym stopniu swój naturalny charakter, jest rzeką silnie meandrującą z licznymi zatopionymi korzeniami, kamieniami oraz zwalonymi drzewami.