Rzeka Sokołda

Rzeka Sokołda

Sokołda przepływa przez obszar Puszczy Knyszyńskie i stanowi prawy dopływ Supraśli.
Źródła rzeczki znajdują się na Wzgórzach Sokólskich w okolicach wsi Trzcianka. Płynie przez Puszczę Knyszyńską i miejscowości: Straż, Ostrówek, Dworzysk, Międzyrzecze, Kopna Góra, Sokołda, Podłaźnie, Surażkowo. Na przestrzeni kilkunastu kilometrów, od Kurył do Straży, Sokołda płynie malowniczą doliną wzdłuż torów kolejowych z dużym spadkiem od 5‰ do 8‰. Ujście do Supraśli przy wsi Zasady. Na całej swojej długości ma charakter rzeki typowo nizinnej o stosunkowo niewielkim spadku i niewielkiej prędkości przepływu wody. W górnym i dolnym, biegu koryto rzeki dość silnie meandruje.

Spływ kajakowy rzeką Sokołdą - Puszcza Knyszyńska | www.puszczaknyszynska.com.pl

Rzeczka ma 57,5 km i spadek 33 metrów.
Dawniej uważano, że rzeka bierze swój początek z błot otaczających Sokółkę od wschodu. Wtedy jej długość szacowano na 33 km.

Większymi dopływami Sokołdy są rzeki Poganica, Jałówka oraz Kamionka, jednak żadna z nich ze względu na swą szerokość, głębokość oraz zarośla nie pozwala na spływ.